Verzekeringen bedrijven

Verzeker uw patrimonium en uw aansprakelijkheid als zaakvoerder. Bent U op zoek naar een specialist die u kan begeleiden in de verschillende veiligheidsaspecten van uw bedrijf? Verhoog Uw veiligheid met een maximale rentabiliteit als resultaat!

Voertuigen

Burgerlijke aansprakelijkheid
Om slachtoffers te kunnen vergoeden, verplicht de overheid u om uw voertuig te verzekeren voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Brandverzekering

Een globale brandverzekering beschermt het gebouw en de inhoud tegen brand, glasbreuk, stormschade, waterschade en burgerlijke aansprakelijkheid. Zowel als eigenaar of als huurder heeft u nood aan een degelijke bescherming.

Optie: Bedrijfsschadeverzekering

BA uitbating - na levering

Verzekert de personen die schade zouden hebben geleden tijdens en na de uitoefening van de beroepsbezigheid van uw onderneming.

De verzekering "Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating" is essentieel voor elke bedrijfsactiviteit.

Arbeidsongevallen

Vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of bij een ongeval naar of van het werk.

Machinebreuk

Wat kan uw bedrijf nog beginnen zonder zijn productiemachines? Uw machines vormen het hart van uw bedrijf maar zijn evenzeer gevoelig voor allerlei schades.

Elektronische risico's

Computers, kopieerapparaten, faxtoestellen, elektronische weeg- en meetinstrumenten,... elektronische toestellen zijn niet meer weg te denken in uw bedrijf. Net zoals bepaalde machines zijn deze toestellen gevoelig voor meer risico's dan het gebouw en de gewone inboedel.

Bouwplaatsrisico's

Een huis, een industrieel complex bouwen betekent vaak een ingewikkelde onderneming. Gedurende de constructiefase zijn diverse partijen betrokken die met elkaar samenwerken.

 De verzekering "Alle bouwrisico's" verzekert de bouwers tegen alle risico's op de bouwplaats.

Hospitalisatie groep

Steeds meer KMO ondernemers trekken medewerkers aan door hen een competitief salarispakket aan te bieden. Ook stellen wij vast dat binnen het aanbod van employee benefits de hospitalisatieverzekering sterk gewaardeerd wordt door het personeel.

Gewaarborgd inkomen

Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval uw beroep niet kan uitoefenen, dan bent u blij beroep te kunnen doen op een polis "gewaarborgd inkomen". Uw inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan. Door het wegvallen van dit inkomen, verliest u ook elke vorm van veiligheid en bescherming.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Met het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen bouwt u een mooie spaarpot op voor later. Zodat u ook na uw pensioen uw levensstandaard van vandaag kan behouden.

Uw premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als sociale bijdragen van uw hoogste inkomensschijf.

Groepsverzekeringen

Een groepsverzekering wordt gesloten door een onderneming in het voordeel van haar bedrijfsleiders of haar werknemers om voor hen een pensioenkapitaal en. of een kapitaal bij overlijden te verzekeren.

Verzekering voor bedrijfsleiders

Een bedrijfsverzekering is een individuele levensverzekering die een onderneming de mogelijkheid biedt zich tegen het vroegtijdig overlijden van haar bedrijfsleider te beschermen ofwel een pensioenbelofte in zijn voordeel te financieren.

Verzekering  objectieve aansprakelijk- heid bij brand en ontploffing

Bent u uitbater van een café, frituur, winkel,... enz Vergeet dan niet dat de wet van 30 juli 1979 u verplicht tot het nemen van voorvermelde verzekering.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

U bent zaakvoerder, bestuurder, beheerder of directeur in een NV, BVBA, VZW of andere vennootschap?

De website van BDK maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD